FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
15.03.2023
Genel Kurul Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
11 - 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

15.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 18.04.2023 tarihinde saat 14.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.

Kredi Hesaplama