FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirerek sunduğu rapor doğrultusunda, 

1. Sn. Özge Bulut Maraşlı, Sn. Ömer Egesel ve Sn. Aycan Avcı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adaylıklarının kabulüne,

2. Bu hususun 12.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, 


karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama