FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[VKGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Halka açık bağlı ortaklığımız Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin  1.750.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000-TL'ye ve 1.145.000.000-TL olan ödenmiş sermayesinin 572.500.000-TL bedelli (%50) ve 1.232.500.000-TL bedelsiz artırılarak 2.950.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı Şirket tarafından 16.03.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Bu kapsamda Bankamızın 16.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Bankamız mevcut payına isabet eden nakit artış tutarının ödenmesi,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan paylarının BIST Birincil Piyasa'da satışa sunulması durumunda; 1,00 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere BIST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan bedellerinin tam ve nakden ödenerek Bankamız tarafından satın alınması,

Ayrıca süresi içinde satılamayan halka arzdan arta kalan payların satış süresinin bitişini takip eden üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden ve nominal değerinden aşağı olmamak üzere satın alınacağına ilişkin Şirkete/Ortaklığa karşı taahhüt ve beyan edilmesi ve gerektiğinde söz konusu hisselerin bedellerinin ödenerek satın alınması, hususlarında Genel Müdürlük Makamı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama