FİNANS

Özet Bilgi
Kar dağıtımına ilişkin Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, kâr dağıtımının tek seferde yapılması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Karar Tarihi
20.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5
Peşin
2,6637929
266,37929
10
2,3974136
239,74136
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.09.2023
25.09.2023
27.09.2023
26.09.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, kâr dağıtımının tek seferde yapılmasına ve kâr dağıtım tarihinin 25 Eylül 2023 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2
DIVIDEND DISTRUBUTION TABLE.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
675.728.205
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
709.021.679,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.218.013.240,84
1.534.073.841
4. Vergiler ( - )
505.043.508,05
0
5. Net Dönem Kârı
4.324.671.826,46
1.534.073.841
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
96.515.638,32
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.324.671.826,46
1.437.558.202,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.695.781,39
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.331.367.607,85
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.800.000.000
33.786.410,25
* Nakit
1.800.000.000
33.786.410,25
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
1.276.156.174,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
176.621.358,98
127.615.617,49
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
2.348.050.467,49
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
490.057.414,81
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
1.757.250.518,62
0
40,63
2,3974135
239,74
TOPLAM
1.757.250.518,62
0
40,63
2,3974135
239,74
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(**) Kar Payının 1.309.942.585,19 TL'sının cari yıl diğer kazançlardan, 391.545.929,45 TL'sının Diğer Sermaye Yedeklerinden, 98.511.485,36 TL'sının Olağanüstü Yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.


Kredi Hesaplama