FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Net Dönem Karı ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Materyal Hata
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net dönem karında veya zararında değişiklik olmayacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

13.03.2023 tarihinde yayınlanan finansal raporlumuz şablonlarında Kar veya Zarar Diğer kapsamlı Gelir Tablosu'nda, Dönem Karının (Zararının) Dağılımı kaleminde Ana Ortaklık Payları olması gereken veri sehven Kontrol Gücü Omayan Paylar kaleminde belirtilmiştir.


Denetim raporu ve KAP şablonları tekrar yayınlanacaktır.

Kredi Hesaplama