FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ektedir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur.

  • Girişim Sermayesi kurulması amacıyla ayrılan 31.154.925 TL tutarındaki fonun tamamı ile A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Pardus Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım fonuna yatırım yapılmıştır.
  • İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması için ayrılan paydan 93.464.775 TL'nin mal alımı için kullanılacak olması ön görülmüş olup, söz konusu fonun tamamı kullanılmıştır.
  • Kısa Vadeli ve/veya Vadesi Gelen Mevcut Kredi Borçlarına İlişkin Ödeme kapsamında 62.309.850 TL tutarında banka kredisinin kapatılacak olması ön görülmüş olup, söz konusu fonun tamamı kullanılmıştır.
  • Şirketimizin 02.03.2023 tarihli KAP açıklamasında da duyurduğu üzere; İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için 02.03.2023 tarihinde kira sözleşmeleri imzalanmıştır. 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanan iki mağaza yatırımı için ayrılan fondan rapor tarihi itibariyle 1.385.802 TL kullanılmış olup kalan fon 19.384.148 TL'dir.

Kredi Hesaplama