FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı için Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
17.03.2023
Genel Kurul Tarihi
11.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretlerine ilişkin fark ödemesi yapılması hakkında karar alınması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokumani 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Information Document 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

11.04.2023 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olan Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.


(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Kredi Hesaplama