FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklfiine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ADEL, TRAADELW91T1
Peşin
0,7620000
76,2
10
0,6858000
68,58
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.09.2023
29.09.2023
28.09.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ADEL, TRAADELW91T1
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Adel Kar Payı Dağıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
26.725.419,31
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
35.179.422
59.165.456,24
4. Vergiler ( - )
-2.313.227
328.237,51
5. Net Dönem Kârı
37.492.649
58.837.218,73
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
26.198.633,5
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
37.492.649
32.638.585,23
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.304.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
40.796.649
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.181.250
0
* Nakit
1.181.250
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16.821.000
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.682.100
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
17.808.299
12.954.235,23
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
16.202.025
0
0
0,6858
68,58
TOPLAM
16.202.025
0
0
0,6858
68,58
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2022 yılı net karından 18.002.250 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 0,762 TL tutarında brüt %76,2 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 0,6858 TL. tutarında net %68,58 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 27.09.2023 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 13.04.2023 tarihinde yapılacak Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama