FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[CIMSA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin sahip olduğu 1.213.056.000 adet ve 12.130.560 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki Çimsa paylarının Borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusu tarafımızca MKK'ya yapılmıştır. 
Yapılan başvuru sonucunda sahibi olduğumuz tüm Çimsa hisseleri borsada işlem gören statüye dönüştürülecek olmakla birlikte, söz konusu hisselerin tasarrufuna ilişkin olarak kamuoyuna açıklanmamış Şirketimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Kredi Hesaplama