FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul'un kar dağıtım kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
28.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029
Peşin
2,1267605
212,67605
10
1,9140844
191,40844
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011
Peşin
2,1267605
212,67605
10
1,9140844
191,40844
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
26.05.2023
26.05.2023
30.05.2023
29.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029
483.802,82
322,53521
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011
1.144.516.197,18
322,53521
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
355.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
184.398.994,49
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
5.424.683.761,63
4.881.894.910,37
4. Vergiler ( - )
895.076.976
802.919.498
5. Net Dönem Kârı
4.331.632.300,63
4.078.975.412,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.331.632.300,63
4.078.975.412,37
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
51.734,11
51.734,11
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.331.684.034,74
4.079.027.146,48
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.900.000.000
1.900.000.000
* Nakit
755.000.000
755.000.000
* Bedelsiz
1.145.000.000
1.145.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
73.725.000
73.725.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
101.090.343
101.090.343
19. Olağanüstü Yedek
2.256.816.957,63
2.004.160.069,37
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
287.112,68
483.802,82
0,02
5,139437
513,9437
B Grubu
679.212.887,32
1.144.516.197,18
42,1
5,139437
513,9437
TOPLAM
679.500.000
1.145.000.000
42,12
5,139437
513,9437
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 755.000.000.-TL olup, pay şeklinde ödenecek kar payı tutarı ile birlikte net dağıtılabilir dönem karına oranı %43,86'dır.

- Genel Kurul'da dönem karından, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde 101.056.448.-TL ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 33.895 TL olmak üzere, yapılacak girişim sermayesi yatırım fonu yatırımları için toplam 101.090.343.-TL tutarında fon ayrılmasına karar verilmiştir.