FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2023 tarih ve 10 sayılı kararı ile esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar alınmıştır. Değişikliğe ilişkin tadil tasarısı ekte PDF olarak verilmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine arz edilir.

Kredi Hesaplama