FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa Değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket aktifinde yer alan maddi duran varlıklardan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın üzerinde kurulu bulunduğu arsanın gerçeğe uygun değerlerinin son durum itibariyle tespitinin uygun olacağı hususu değerlendirilmiştir.

  

Bu çerçevede, Şirketin konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum ve şeffaflık ilkeleri gereği, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olacak şekilde, maddi duran varlıklardan arsanın gerçeğe uygun değerinin tespiti amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri arasında bulunan Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına bu hususla ilgili Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Değerleme işlemlerinin Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılması için bugün (27/03/2023) sözleşme imzalanmıştır.

Kredi Hesaplama