FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Daha düşük bir oran uygulanmamıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027
Peşin
14,5327630
1.453,2763
0
14,5327630
1.453,2763
B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2
Peşin
14,5327630
1.453,2763
10
13,0794867
1.307,94867
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.03.2023
29.03.2023
31.03.2023
30.03.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.03.2023
29.03.2023
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRYT00027
0
0
B Grubu, BRYAT, TRABRYAT91Q2
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında,

2022 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, böylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 29 Mart 2023 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
BRYAT 2022 Yili Kar Dagitim Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
28.125.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
71.434.906
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.248.058.090
500.887.647,81
4. Vergiler ( - )
-18.513.746
-21.269.248,98
5. Net Dönem Kârı
1.229.544.344
479.618.398,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.229.544.344
479.618.398,83
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.229.544.344
479.618.398,83
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.411.218,02
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.233.955.562,02
479.618.398,83
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.406.250
1.406.250
* Nakit
1.406.250
1.406.250
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
3.500.000
3.500.000
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
3.500.000
3.500.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
23.910.607,44
23.910.607,44
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
407.327.709,67
407.327.709,67
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
43.473.831,72
43.473.831,72
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
749.925.945,17
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
81.746.791,93
0
6,65
14,5328
1.453,28
B Grubu
294.288.450,96
0
23,93
13,0795
1.307,95
TOPLAM
376.035.242,89
0
30,58
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında,

2022 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5'inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 3.500.000,00 TL'nin yönetim kurulu üyelerine, 407.327.709,67 TL'nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına ve şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, böylelikle 2022 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 1.453,28, net % 1.307,95 oranında toplam brüt 408.733.959,67 TL kar payının 29 Mart 2023 tarihinde nakden ödenmesine oy çokluğuyla karar verildi.