FİNANS

Özet Bilgi
2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
28.02.2023
Genel Kurul Tarihi
28.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kar pay avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - Şirket esas sözleşmesinin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
12 - Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
  • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
  • Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.
  • Nakit temettü olarak 2.000.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenebilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
  • PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2023 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
  • Esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklik onaylanmıştır.
  • Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım tutarı 500.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DOAŞ GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
DOAŞ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
DOAŞ BAĞIŞ YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
DOAS ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTES.pdf - Tutanak
EK: 5
DOAS AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6
DOAS DONATION AND CHARITY POLICY.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 7
DOAŞ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Hazır bulunanlar listesindeki sehven 29.03.2022 yazılan Genel Kurul tarihi, 28.03.2023 olarak revize edilmiştir.

Kredi Hesaplama