FİNANS

Özet Bilgi
2021 Kar Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
PRKAB, TRASMENS91H3
Peşin
0,0763312
7,63312
10
0,0686980
6,8698
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
25.05.2023
25.05.2023
29.05.2023
26.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
PRKAB, TRASMENS91H3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Cad. no:51 Mudanya / Bursa adresinde yapılmış olup kar dağıtım teklifi kabul edilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
216.733.652
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
14.123.489
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
190.006.118
124.420.008
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
190.006.118
12.440.008
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-6.221.000
-6.221.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
183.785.118
118.199.008
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
32.139
32.139
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
183.817.257
183.817.257
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
-16.543.553
-16.543.553
* Nakit
-16.543.553
-16.543.553
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
-167.273.704
-101.687.594
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
16.543.553
0
9
0,0686981
6,87
TOPLAM
16.543.553
0
9
0,0686981
6,87
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 27.02.2023

Karar sayısı: 2023 / 5

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Çıkarılmış sermayenin %7,63'una tekabül eden 16,543,553-TL'nin, 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,076331261-TL üzerinden %10 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,068698135-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına; Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2022 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama