FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
4.969.120.730,294
Ulaşılacak Sermaye (TL)
7.184.778.041,963
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HALKB, TRETHAL00019
4.969.120.730,294
2.215.657.311,669
44,58851
HALKB, TRETHAL00019
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
4.969.120.730,294
2.215.657.311,669
44,58851
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Türkiye Varlık Fonu
Ek Açıklamalar

İlgi: 28.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız.

Bankamızca ihraç edilen 2.215.657.311,669 TL nominal değerdeki paylar, 1,00 TL nominal değerli paylar için 13,54 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 30.000.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 29.03.2023 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Türkiye Varlık Fonu'na satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Kredi Hesaplama