FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 29.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca;

(i) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle, depremden etkilenen ailelere yardım etmek ve deprem bölgesinde öğrencilere burs vermek amacıyla toplam bağış ve yardım miktarı (nakdi ve ayni) için 6.000.000 TL'ye kadar bir tutar ayrılmasına,

(ii) Yaşanmakta olan bu süreç dahilinde ihtiyaçlar paralelinde söz konusu tutardan yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraflar hakkında yapılacak 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırı, söz konusu bağış ve yardım tutarını içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Kredi Hesaplama