FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Tarihi
03.05.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve anılan teklifin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
8 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2023 tarihinde yapılan toplantısında;

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03/05/2022 tarihinde saat 11:00'de Emirhan Cad. No: 109 Atakule Beşiktaş, İstanbul adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama