FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30.03.2023 tarih saat 16:00'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı ile;

1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.Maddesinin D Bendi gereği; Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'în seçilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

   i- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak,

  ii- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan ve Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Sayın Umur GÜVEN'in üye olarak,

 iii- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.