FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin Seçimi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet_2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
GK Bilgilendirme dokümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2023 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084014865 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında;

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir.

2 - 2022 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu müzakere edilmiştir.

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu müzakere edilmiştir..

4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunup, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.

5 - 2022 yılı kâr dağıtımı, kârın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanmıştır.

6 - Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçilmiştir

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.

10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Garanti Faktoring A.Ş. Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Garanti Faktoring A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama