FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
Peşin
1,0000000
100
10
0,9000000
90
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
Peşin
1,0000000
100
10
0,9000000
90
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.06.2023
19.06.2023
16.06.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
0
0
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
0
0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün 18.04.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
Ekte sunulan Kar Dağıtım Tablosunda görüleceği üzere,
Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) göre düzenlenen 2022 yılı finansal tablolarımızda net dönem karımız 20.101.328,00 TL olup Yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda ise net dönem karımız 20.845.691,20 TL 'dir.

TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 20.101.328,00 TL tutarındaki net dönem karından;
• 1.042.284,56 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,
• 1.402.500,00 TL tutarında Ortaklara Birinci Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına
(28.050.000,00 TL çıkarılmış sermayenin %5'i)
• 17.656.543,44 TL tutarında kalan kardan 1.605.140,31 TL Genel Kanuni Yedek Akçe
ayrılmasına ve kalan net 16.051.403,13 TL'nin Ortaklara İkinci
Kar Payı olarak nakden dağıtılmasına,
• 11.655.706,56 TL tutarında Geçmiş Yıllar Karları'ndan 1.059.609,69 TL Genel Kanuni
Yedek Akçe ayrılarak kalan net 10.596.096,87 TL tutarında Ortaklara
nakden dağıtılmasına,
• 28.050.000.00 TL tutarında toplam dağıtılacak kar payının (1 TL nominal değerli her bir paya
isabet eden kar payı tutarı brüt 1 TL) tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 15 Haziran 2023 tarihinden başlanarak nakden dağıtılmasına,
Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
Kar dağıtım önerisine ilişkin bu kararımızın ve ekte hazırlanmış 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
28.050.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
649.902,52
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
26.308.365
27.511.796,9
4. Vergiler ( - )
6.207.037
6.666.105,7
5. Net Dönem Kârı
20.101.328
20.845.691,2
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.042.284,56
1.042.284,56
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.059.043,44
19.803.406,64
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
19.059.043,44
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
19.059.043,44
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.402.500
0
* Nakit
1.402.500
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
29.312.250
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.664.750
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
744.363,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
11.655.706,56
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
441,1
0
1,47
0,9
90
B Grubu
28.049.558,9
0
1,47
0,9
90
TOPLAM
28.050.000
0
1,47
0,9
90