FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
20.03.2023
Genel Kurul Tarihi
12.04.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadilin karara bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
esas sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Gündemin birinci maddesi gereği toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fırat Fidan tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Fatih Çelmeli görevlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fırat Fidan'ın yaptığı açılış konuşmasından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesine geçildi. Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Engin Baltacı'nın Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Gültekin'in, Oy Toplayıcı olarak Fatih Çelmeli'nin seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir


2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir


3. Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerinin tadiline ilişkin gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.


Şirket Esas Sözleşmesinin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Toplantısından önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında, Şirketin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Pay sahiplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı önerge okunarak pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına 1- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.551.892,292-TL'lik payın olumlu oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34189 sayılı, Ticaret Bakanlığından 17.03.2023 tarih ve O-50035491-431.02-1 sayılı yazılar ile gerekli onayların alınmış olduğu ve bu hususlarda KAP açıklaması yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddesi ile söz almak isteyen pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı.


Gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların 1- TL'lik payın olumsuz oyuna karşılık 122.551.892,292-TL'lik payın olumlu oyu ile esas sözleşmenin 3,4,5,7,8,15,19,20,21,22. Maddelerinin ekteki şekilde(Ek-1) tadiline katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.(A) Grubu İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin imtiyazlı paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve imtiyazlı pay sahibi temsilcisi Sayın Murat Kılıç tarafından esas sözleşme değişikliğine olumlu oy kullanıldığı görüldü.


4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerini sunmaları için söz verildi; Pay sahipleri tarafından camiamıza ve Şirketimize hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.


İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama