FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
14.03.2023
Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2022 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
11 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
13 - 2022 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2022 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - 2022 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap dönemi sonundan Genel Kurul tarihine kadar yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2022.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2022 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.

- 2022 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.

- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamalar onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.

- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.

- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.

- Şirketimizin 2.000.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

- Şirketin hesap dönemi sonundan genel kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan bağışlar onaylandı.

- Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.

- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CHS Olağan Genel Kurul Tutanağı 13.04.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
CHS Olağan Genel Kurul Gündemi 13.04.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
CHS Olağan Genel Kurul 13.04.2023 Hazirun_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 17 Nisan 2023 tarih 10813 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama