FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
19.04.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2023-10815
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
06/04/2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup,19.04.2023 tarihli 10815 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama