FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Gündem     :  Yönetim Kurulu Komiteleri Seçimi

TTK'n un 390'ncu maddesi 4'nci fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

Karar:

Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine :

 Başkan    Hasan Basri AKTAN

 Üye         Atilla ZEYBEK

 Üye         Ömer Lütfi ERTEN

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine :

Başkan   Atilla ZEYBEK

Üye         Nuri OKUTAN

Üye         Ömer Lütfi ERTEN

Üye         Sibel BİNİCİ

Üye         Handan Dilan ÖZBİLEN


Riskin Erken Saptanması Komitesine :

Başkan    Atilla ZEYBEK

Üye         Hasan Basri AKTAN

Üye         Ömer Lütfi ERTEN

Üye         Yaylalı GÜNAY


Ayrıca Kurumsal yönetim İlkeleri tebliği uyarınca,

(II-17.1) Şiketimiz Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali işler/CFO) Sn. Sibel BİNİCİ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikliğine Seçilmelerine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama