FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketin 2009 yılında yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza olarak görev yapmış iki eski yönetim kurulu üyesinin İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/194 E., 2022/481 K. sayılı kararıyla 3 yıl 4 ay hapis ve 112.500 TL para cezasına çarptırıldığı ve bu kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi'nin 2022/2732 E., 2023/1037 K sayılı kararıyla onandığı öğrenilmiştir. Bahse konu mahkumiyet kararı, örtülü kazanç aktarımı niteliği taşıdığı iddia edilen 2009 yılına ait bir işleme ilişkindir. Mahkeme kararında adı geçen kişilerin mevcut yönetim kurulumuzda herhangi bir görevi ve şirketimiz ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, kendilerinin mahkumiyet kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenilmiştir.

Kredi Hesaplama