FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - Denetçinin seçimi
9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
12 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
AFYON 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
AFYON-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na Şerafettin KARAKIŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ersin KAPLAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa AYDIN'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3-Denetçi Raporları okundu.

4-2022 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6--2022 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. Şirketimizin 400.000.000,00 TL tutarında sermayesini temsil eden pay sahiplerine brüt %20 oranında 80.000.000,00 TL nakit kar payı dağıtılması ve ödemelere 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

8- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi.

9- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.

10- 2023 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 25.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

12-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.