FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
28.04.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve  ve 10821 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur 

Kredi Hesaplama