FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın ve üyeliğine Sn. Arif Nuri Bulut'un atanmasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Arif Nuri Bulut'un, üyeliklere Sn. Yeşim Güra ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Yeşim Güra'nın, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Yusuf Kılcan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Kredi Hesaplama