FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
700.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
79.818.750
Ulaşılacak Sermaye (TL)
119.728.125
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019
7.128.000
3.564.000,000
50,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019
Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027
72.690.750
36.345.375,000
50,00000
B Grubu
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
79.818.750
39.909.375,000
50,00000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurululu'nun 28.04.2023 tarihli toplantısında;

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL'den 119.728.125 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, Genel Kurul'un ve Yönetim Kurulumuzun kararlarına uygun olarak, 21.370.951,95 TL'si 2022 yılı karından, 18.538.423,05 TL'si geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 39.909.375 TL'nin 27.04.2023 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Mustafa Öztorun tarafından düzenlenen 27.04.2023 tarih ve YMM.35104415-2023/327-14 sayılı mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6'ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.