FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
TURGUTLU
Adres
TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
9 - TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
11 - Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin gerçekleştirilmesi.
12 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların genel kurulun onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14 - Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi.
16 - 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kar dağıtım kararının uygulanması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL GÜNDEM 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
GENEL KURUL VEKALET 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 28 Nisan 2023 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi müzakere edildi ve onaylandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

3. 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi edildi ve onaylandı.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporun müzakere edildi ve onaylandı.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakere edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

7. Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşüldü ve onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

9. TTK m. 363 hükümlerine göre 2022 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Halil Emre ERDİNÇ'in yerine yönetim kurulu tarafından Ceren YAVUZ ERDİNÇ'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunuldu ve onaylandı.

10.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi müzakere edildi ve onaylandı.

11. Şirketimizin 2023 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."firmasının seçilmesine karar verildi.

12. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

13. Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunuldu, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımlar genel kurulun onayına sunuldu ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi.

14.Yönetim Kurulu tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesine göre Genel Kurul toplantısı tarihinde sona ermesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.

16.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda verilen kar dağıtım kararının uygulanması hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Dilek ve Temenniler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Seyitler Kimya Hazirun 28.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Seyitler Kimya -Toplantı Tutanağı 28.04.2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2023 tarihinde saat 10:00'da Turgutlu 1.OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu/MANİSA adresinde gerçekleştirilmiş olup, 28.04.2023 tarihinde Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.