FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Çinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çinko Oksit tesisi Şubesi'nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
03.05.2023
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
03.05.2023
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Şirketimizin toplam üretim kapasitesi üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimizin toplam satış hasılatı üzerinde %5 lik bir azalma öngörülmektedir.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı %5 dir.
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, üretim ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının artması, hammadde ve enerji maliyetlerinde düşüş olması
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yoktur.
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
İşletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimiz 03.05.2023 yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda çinko oksit geri kazanım tesisi ile ilgili olarak; uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki sert düşüş, üretilen çinko oksitin satış pazarlarındaki daralma, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle çinko oksit tesisimizde üretimin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama