FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan bağlı ortaklığımız, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 396787-5 sicil sayısında kayıtlı bulunan, Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin mevcut 60.000.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL nominal değerde nakden artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına; bu sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma hakkının tamamen ve nakden kullanılarak sermaye artırımına iştirak edilmesine,

karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama