FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/05/2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29.03.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla tadil edilmiş olup; 10.04.2023 tarihinde tescil, 12.04.2023 tarihli ve 10810 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilen, Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte paylaşılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2-3-6-8-9-15-29-30-39-40
10/04/2023
12/04/2023
10810

Kredi Hesaplama