FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
04 Mayıs 2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
04.05.2023
Genel Kurul Tarihi
01.06.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
31.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
NİLÜFER
Adres
Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2023 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 OlağanGK-Ertelenen gk bilgilendirme dökümanı 04052023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2022 OlağanGK - ertelenen gk ilan.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

04 Mayıs 2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin "2022 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11:00'de, Şirket merkezi olan Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.