FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında temel performans göstergelerimize ilişkin 2023 beklentilerimiz Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında aşağıda sunulmuştur:

  • Faaliyet Gelirleri: 20-24 milyar TL aralığı

  • Baz Alınan Net Kar: 4,5-6,0 milyar TL aralığı

  • Yatırım Harcamaları: 11-15 milyar TL aralığı

  • Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı: 30-35 milyar TL aralığı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Kredi Hesaplama