FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023 ve 26.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;,

Yönetim Kurulumuzun 26.01.2023 tarih 2023-4 sayılı kararı ve 27.03.2023 tarih 2023-9 sayılı kararları ile hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.' ne ait her biri 1 TL nominal değerli payların 600.000 adetlik kısmına ve Yönetim Kurulu Başkanımız Alistair Baran Blake' e ait her biri 1 TL nominal değerli payların 400.000 adetlik kısmına olmak üzere toplam 1.000.000 adet paya imtiyaz tanınmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesi ve "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddelerinin değiştirilmesine yönelik başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış ve ilgili açıklamalar kamuoyuna duyurulmuştu

İmtiyaz oluşturulmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği kararımızın görülen lüzum üzerine iptal edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun geri çekilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

  

 

Kredi Hesaplama