FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIZIM, TREBZMT00017
Peşin
0,8333333
83,33333
10
0,7499999
74,99999
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIZIM, TREBZMT00017
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Önerisi Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
14.330.809
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
165.904.377
57.909.202
4. Vergiler ( - )
112.465.281
15.805.711
5. Net Dönem Kârı
278.369.658
42.103.491
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
278.369.658
42.103.491
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.022.473
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
279.392.131
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
42.103.491
* Nakit
42.103.491
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.700.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
231.566.167
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
7.896.509
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
45.000.000
16,17
0,75
75
TOPLAM
45.000.000
16,17
0,75
75
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları