FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[CANTE, GWIND]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
CANTE.E % 150 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 16,504 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

GWIND.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5142191 TL Teorik Fiyat: 14,226 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama