FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
12.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Kar Dağıtım tablosunda açıklanmıştır

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRPL00023
Peşin
0,0555555
5,55555
0
0,0555555
5,55555
B Grubu, KRPLS, TREKRPL00015
Peşin
0,0555555
5,55555
10
0,0499999
4,99999
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRPL00023
0
0
B Grubu, KRPLS, TREKRPL00015
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.04.2023 tarihli toplantısında,

İlgili mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikasına uygun olarak;

1. SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde ait finansal tablolara göre 85.430.072 TL net dönem karı oluştuğu,

2. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolara göre ise 6.837.903,39 TL net dönem karı oluştuğu,

3. SPK'nın Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Kar Payı Rehberi'nin ilgili maddeleri hükmü gereği; dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceği,

dikkate alınarak ve kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.


05 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul Kararı:

05 Mayıs 2023 Cuma günü yapılan genel kurul toplantısında;

Kar dağıtım politikamızda belirtilen, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu_revize.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
174.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
473.545,84
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
85.430.072
12.113.558,86
4. Vergiler ( - )
4.552.116,33
5.275.655,47
5. Net Dönem Kârı
80.877.955,67
6.837.903,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
341.895,17
341.895,17
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
80.536.060,5
6.496.008,22
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10.200
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
80.546.260,5
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
9.700.000
* Nakit
9.700.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
97.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
70.739.060,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
3.203.991,78
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
4.166.666,67
0
5,17
0,0556
5,56
B Grubu
4.980.000
0
6,18
0,05
5
TOPLAM
9.146.666,67
0
11,36
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1. A grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken stopaj oranı %0 olarak alınmıştır.

2. B grubu payların tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak bu grup için net temettü hesaplanırken stopaj oranı %10 olarak alınmıştır.

3. Yasal kayıtlara göre dağıtılması öngörülen diğer kaynaklar geçmiş yıllar karından oluşmaktadır.