FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul'a Yapılacak Teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00029
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETURX00037
0
0
D Grubu, TUREX, TRETURX00045
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 112.149.119,00 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 22.282.380,05 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 22.282.380,05 TL net dönem karından 1.114.119,00 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 21.168.261,05 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tureks A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu - 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
108.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.334.825,43
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
137.835.196
28.533.389,65
4. Vergiler ( - )
25.686.077
6.251.009,6
5. Net Dönem Kârı
112.149.119
22.282.380,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.114.119
1.114.119
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
111.035.000
21.168.261,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
111.035.000
21.168.261,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama