FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
325.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
565.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025
3.250.000
0,000
2.400.000,000
73,84615
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025
Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017
321.750.000
0,000
237.600.000,000
73,84615
B Grubu
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
325.000.000
0,000
240.000.000,000
73,84615
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
05.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.05.2023 tarih ve 61 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 240.000.000.-TL artırılarak 565.000.000.-TL'sına çıkarılması hususunda şirket esas sözleşmesinin ""Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 05.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf