FİNANS

Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesidir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
34.200.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
750.000.000
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca, şirketimizin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla; şirketimiz KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarına ilişkin olarak,


1-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14/2/2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan Kurul Karar Organının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda bir geri alım programı başlatılmasına,

2-34.200.000 TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılmasına,

3-Geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750.000.000-TL olarak belirlenmesine,

4-Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

5-Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine


karar verilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama