FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GMTAS, TREGMAT00027
Peşin
0,1777777
17,77777
10
0,1599999
15,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
07.06.2023
09.06.2023
08.06.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GMTAS, TREGMAT00027
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulunun 08.05.2023 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 183.216.885 TL dağıtılabilir net dönem kârı elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde;

a) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 26.524.444,44- TL'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

b) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 7.286.261,00 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

c) Kalan kârın olağanüstü yedeklere eklenmesine,

d) Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payı dağıtımının 7-9 Mayıs tarihlerinde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren Kâr Dağıtım Teklifinin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
149.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.337.980
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
236.208.704
115.687.855
4. Vergiler ( - )
48.358.002
23.011.521
5. Net Dönem Kârı
187.850.702
92.676.334
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.633.817
4.633.817
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
183.216.885
88.042.517
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
183.216.885
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
26.524.444
0
* Nakit
26.524.444
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.652.444
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
154.039.996
58.865.628
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
23.872.000
0
16
0,16
16
TOPLAM
23.872.000
0
16
0,16
16

Kredi Hesaplama