FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MEGAP]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (MEGAP)  125.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 125.000.000 TL bedelli artırılarak 250.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma hakları 13.04.2023 - 27.04.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Şirketin (MEGAP) yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 1.125.862,371 TL olup, kalan paylar 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuşur.

05.05.2023 tarhinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 1.125.862,371 nominal değerli payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu
643.681
% 57,17
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Rüştü Boran Keskiner
160.000
% 14,21
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Duygu Öner
107.783
% 9,57
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Sedat Yar
99.910
% 8,87
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama