FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
ÜRETİM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İŞÇİ SENDİKASININ GREVE BAŞLAMASI SEBEBİYLE ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
GREV KARARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASI
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
09.05.2023
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
GREV KAPSAMINDA ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
GREV NEDENİYLE ÜRETİM YAPILAMAYACAĞINDAN SATIŞLARDA (STOKTAN SATIŞLAR HARİÇ) AYNI ORANDA ETKİLENECEKTİR.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
GREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
YOKTUR.
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
YOKTUR.
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
MEVZUAT GEREGİ TESPİT EDİLEN PERSONEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
GREV SÜRECİNİN SONA ERMESİ
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM YAPILAMAYACAKTIR.
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
GREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK OLUP, SÜREÇ SONUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLANACAKTIR.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

TÜRK AĞAÇ İŞ SENDİKASI,SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN 06.04.2023-15/16 SAYILI KARARLARI İLE ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN ÜRETİM TESİSİNDE, İLAN VE TEBLİĞ ETTİĞİ GREV KARARI 09.05.2023 TARİHİNDE SAAT 08:00 İTİBARİYLE UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.

GREV KARARININ İCRA EDİLMEYE BAŞLANMASI İLE EŞANLI OLARAK ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.

İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.


Kredi Hesaplama