FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2023/49
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

09.05.2023

  

 

  

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararının;

  

Karar Tarihi: 09.05.2023

  

Karar Numarası: 2023/49

  

 

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan, 1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 arasındaki finansal döneme ait konsolide finansal tabloların ve ara dönem faaliyet raporunun SPK düzenlemeleri doğrultusunda:

  

 

  

·       tarafımızca incelendiğini,

  

·       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve

  

·       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte; aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, finansal durumu, karşı karşıya olunan önemli riskleri ve belirsizlikleri dürüstçe yansıttığını

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

 

                       
 

Mehmet Haluk  Alpay

 

(Finansal Raporlamadan  Sorumlu Yönetici)

 
 

Esra Nil  Erkmen

 

(Denetim  Komitesi Başkanı)

 
 

Cihan Deniz  Esassolak

 

(Denetim  Komitesi Üyesi)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kredi Hesaplama