FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016
Peşin
0,4950249
49,50249
0
0,4950249
49,50249
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7
Peşin
0,4950249
49,50249
0
0,4950249
49,50249
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016
0
0
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 109.438.162-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.658.553,11 -TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.482.928 -TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.791.046,87-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.164.187,48-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.384.578,59-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 kar payı tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
42.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.965.855
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
109.438.162
109.658.553,11
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
109.438.162
109.658.533,11
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
5.482.928
5.482.928
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
103.955.234,34
104.175.625
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
103.955.234,34
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
20.791.046,87
* Nakit
20.791.046,87
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
83.164.187,48
83.384.578,59
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.039.552,34
0
0,01
0,495
49,5
B Grubu
19.751.494,53
0
0,19
0,495
49,5
TOPLAM
20.791.046,87
0
0,2
0,495
49,5

Kredi Hesaplama