FİNANS

Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilecek kar dağıtım önerisi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
09.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.06.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023
233.280
100
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015
23.094.720
100
Ek Açıklamalar

KARAR TARİHİ : 09 Mayıs 2023 – Salı

KARAR NO : 2023 / 09

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. İsmail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Mustafa DÖNMEZ, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,

GÜNDEM : 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi.

KARAR;

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.


1. 2022 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 79.231.820 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 59.767.083,68 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre zorunlu karşılık olarak ayrılması gereken 621.859,88 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr; 59.145.223,80 TL'dir.

3. Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 12.06.2023 - Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 OGK kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
23.328.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.043.740,12
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
99.657.448
68.827.288,74
4. Vergiler ( - )
-20.425.628
-9.060.205,06
5. Net Dönem Kârı
79.231.820
59.767.083,68
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
621.859,88
621.859,88
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
78.609.960,12
59.145.223,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
28.485
28.485
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
78.638.445,12
59.173.708,8
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
23.328.000
23.328.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
55.281.960,12
35.817.223,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
233.280
100
B Grubu
0
23.094.720
100
TOPLAM
0
23.328.000
100
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin; 105.000.000,00 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak üzere 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen 59.145.223,80 TL dağıtılabilir kârdan ortaklarımıza %100 oranında 23.328.000,00 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına ve kalan 35.817.223,80 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması için, 12.06.2023 - Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilecektir.

Kredi Hesaplama