FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2023/I.Dönem
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu (Bilanço),Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem),Özkaynaklar Değişim Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Resen, Finansal Tablolara ait "Sunum Para Birimi" TL olması gerekirken, 1.000 TL olarak Seçilmiştir.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
HAYIR
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

09.05.2023 Saat:18:10 da KAP'ta yayınlamış olduğumuz "Konsolide Finansal Rapor" Ekinde bildirdiğimiz; Finansal Tablolar'a ait "Sunum Para Birimi" TL olması gerekirken Re'sen 1.000 TL olarak seçilmiştir. Bununla ilgili gerekli düzeltmenin yapılmış bildirimi, 10.05.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanacaktır.

Bilgilerinize sunarız..

Kredi Hesaplama